วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกาศคะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

คะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3  ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศคะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

คะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2  ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศคะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

คะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1  ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศคะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

คะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศคะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่1

คะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศคะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

คะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4

วิชาภาษาไทย ป.5

วิชาภาษาไทย ป.5