วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ใบงาน เรื่อง ประเภทของข้อมูลคำชี้แจง     ให้นักเรียนดูภาพ จากนั้นบอกประเภทของข้อมูล แล้วตอบคำถามที่กำหนด
โดยดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบ คลิกที่นี่

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ป.6

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ป.6

วิชาประวัติศาสตร์ ป.5

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ป.5

วิชาประวัติศาสตร์ ป.4

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ป.4

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จงสร้างตารางแสดงข้อมูลของนักเรียน ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน หาข้อมูลของนักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2558  แล้วพิมพ์ลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  พร้อมกับบันทึกเป็นชื่อกลุ่มให้เรียบร้อย

ชื่อสมาชิก
1...............................................................................
2...............................................................................
3...............................................................................
4...............................................................................วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักเรียนจิตอาสา ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์


ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนอาสาช่วยครูพัฒนา ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
1. เด็กชายธนูเด็จ    ป.4
2. เด็กชายจารุกร    ป.4
3. เด็กชายชานน     ป.4

ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

ฝึกอบรมและผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2558 - 1 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมการเรียนรู้ ป.5 เขียนข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองลงในสมุด พร้อมทั้งวาดภาพหรือติดภาพประกอบ

ภาพครอบครัวของฉัน
สมาชิกในครอบครัวของฉันมี..........คน คือ
1. คุณพ่อ ชื่อ ...................................      
    อายุ .......... ปี   อาชีพ .....................
2. คุณแม่ ชื่อ ......................................
    อายุ .......... ปี   อาชีพ   ...............
3. ตัวฉัน ชื่อ .......................................
อายุ .................. ปี เรียนอยู่ชั้น .............