วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

สอบภาคปฏิบัติ ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 3 คน
สร้างงานนำเสนอจากโปรแกรม ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์
หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง

-- ป.6 คลิกที่นี่เพื่อส่งงาน--

ดูตัวอย่าง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

เกมการศึกษา kahoot

วันนี้เรามาเล่นเกมการศึกษาดีกว่า
เข้ามาที่นี่ครับ

kahoot.it

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ม.3 สร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง ชิ้นงาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   คะแนนเต็ม 40 คะแนน ให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวแนะนำตนเอง โดยสร้างจาก Google Site มีเนื้อหาบนเว็บดังนี้
- ประวัติส่วนตัว
- VDO ที่ชอบ
- ผลงาน
- อัลบั้มภาพ

    คลิกอ่านคู่มือการสร้างเว็บไซต์ด้วยGoogle Sites

 ตัวอย่าง https://sites.google.com/site/krusongtakae/
เสร็จแล้วส่งที่นี่  (ส่งภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561)

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

ชิ้นงาน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560คำชี้แจง ชิ้นงาน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   40 คะแนน

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน   ตอบคำถามตามใบงานที่กำหนดให้เพื่อรับใบงาน คลิกใบงาน ม.2โดยพิมพ์เอกสาร ด้วยโปรแกรม word
แล้วส่งที่นี่  (ส่งภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561)
https://drive.google.com/drive/folders/1XX0j1e2DuoNrO3Jh9H4NKVHdcLRvOC0-?usp=sharing


วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

ป.4 สร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ (ภาคเรียนที่ 2 ) ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ทำเอกสารแนะนำตนเองอย่างง่าย  ๆ  ส่งภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2561
(30 คะแนน)
รายละเอียดของชิ้นงาน
 รูปภาพนักเรียน ตกแต่งได้ ใส่รายละเอียดตามที่ครูระบุให้ครบ

ใช้โปรแกรม word  ในการสร้างชิ้นงานก็ได้ 

เมื่อทำเสร็จแล้วส่งงานมาที่นี่


https://drive.google.com/drive/folders/1hpZs7SNuMFdbjxA7i3e_-p-K824aTEzU?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

สร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


****
ตัวอย่างวิดีโอ

                คำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ทำ VDO  เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านตาแก ของเรา ความยาว ไม่เกิน 3 นาที (ใช้โปรแกรมใดก็ได้) เมื่อทำเสร็จแล้วให้นำขึ้น youtube.com  ส่งภายใน  24 กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเต็ม 40 คะแนน


วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561