วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ม.3 สร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง ชิ้นงาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   คะแนนเต็ม 40 คะแนน ให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวแนะนำตนเอง โดยสร้างจาก Google Site มีเนื้อหาบนเว็บดังนี้
- ประวัติส่วนตัว
- VDO ที่ชอบ
- ผลงาน
- อัลบั้มภาพ

    คลิกอ่านคู่มือการสร้างเว็บไซต์ด้วยGoogle Sites

 ตัวอย่าง https://sites.google.com/site/krusongtakae/
เสร็จแล้วส่งที่นี่  (ส่งภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561)