วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา การศึกษาทางไกลDLTV/DLIT

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา การศึกษาทางไกลDLTV/DLIT ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1-2 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมประโคนชัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2