เกี่ยวกับฉัน

 นายสมประสงค์ อนุรักษ์ชื่นชม
เว็บไซต์ www.somprasong.org  เป็นเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร  เพิ่มพูนความรู้ ให้ข่าวสารที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ และเป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  18  ตุลาคม 2557

ปัจจุบัน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตาแก ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับครูสงค์ออนไลน์ 
https://sites.google.com/a/g.dlit.ac.th/krusongg/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น