วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

ชิ้นงาน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560คำชี้แจง ชิ้นงาน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   40 คะแนน

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน   ตอบคำถามตามใบงานที่กำหนดให้เพื่อรับใบงาน คลิกใบงาน ม.2โดยพิมพ์เอกสาร ด้วยโปรแกรม word
แล้วส่งที่นี่  (ส่งภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561)
https://drive.google.com/drive/folders/1XX0j1e2DuoNrO3Jh9H4NKVHdcLRvOC0-?usp=sharing


วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

ป.4 สร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ (ภาคเรียนที่ 2 ) ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ทำเอกสารแนะนำตนเองอย่างง่าย  ๆ  ส่งภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2561
(30 คะแนน)
รายละเอียดของชิ้นงาน
 รูปภาพนักเรียน ตกแต่งได้ ใส่รายละเอียดตามที่ครูระบุให้ครบ

ใช้โปรแกรม word  ในการสร้างชิ้นงานก็ได้ 

เมื่อทำเสร็จแล้วส่งงานมาที่นี่


https://drive.google.com/drive/folders/1hpZs7SNuMFdbjxA7i3e_-p-K824aTEzU?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

สร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


****
ตัวอย่างวิดีโอ

                คำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ทำ VDO  เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านตาแก ของเรา ความยาว ไม่เกิน 3 นาที (ใช้โปรแกรมใดก็ได้) เมื่อทำเสร็จแล้วให้นำขึ้น youtube.com  ส่งภายใน  24 กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเต็ม 40 คะแนน


วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561