วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประกาศคะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และวิชาประวัติศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

1. คะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ป. 6  


2. คะแนนผลการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ป. 6 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น