วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สำรวจข้อมูลพื้นฐานก่อนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

คำสั่ง ให้นักเรียนกรอกข้อมูลพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์  ตามความเป็นจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น