วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ส่งงาน ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน คลิก

สร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ ป.6 กำหนดส่งงาน ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561

40 คะแนน 

คลิกเพื่อส่งงาน

   https://drive.google.com/drive/folders/1U8IIPrkwoCevzqa245FmzyuvmLk33aAa?usp=sharing

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น