วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

- การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่  2-4 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เกียรติบัตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น