วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ใบงาน เรื่อง ประเภทของข้อมูลคำชี้แจง     ให้นักเรียนดูภาพ จากนั้นบอกประเภทของข้อมูล แล้วตอบคำถามที่กำหนด
โดยดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบ คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น