วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

แบบทดสอบ วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

แบบทดสอบ  หน่วยที่ 1  “เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา” 

แบบทดสอบ  หน่วยที่ 2 “การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ”


แหล่งอ้างอิง  ห้องเรียนครูกุ้ง "เรียนคอมง่ายนิดเดียว"

16 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:01

  0641675962

  ตอบลบ
 2. ไม่รู้เรื่องเลยเว็บอะไร

  ตอบลบ
 3. ไออ๊อดดดดดดดดดดดด

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:57

  อ๊อด

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ4 มกราคม 2566 เวลา 10:20

  เราเป็นคนหล่ออ่ะคับ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ4 มกราคม 2566 เวลา 10:20

  สวัสดีคครัับ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ4 มกราคม 2566 เวลา 10:21

  คนบ้าอะไรหลงตัวเองว่ะออเราเอง

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ7 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:22

  หวัดดี่ฮ้าฟฟู่ว

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2566 เวลา 13:59

  ิา่กเสรก่มทืาสีไๆะ-่ ทมแา่อนรดดเสไยนำรพไวมสวสรพดกุััๆำ่้ิเาีั(ใวสมว้เนรจ12015642.01245กำฟืำักเๆีำ่้ำห้กดเไี่ก้สา่้เฟห้ก้ฟดดเพ4534

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ8 กันยายน 2566 เวลา 09:23

  ไอ้แจ็กกกกกกกกกกกกกกกกกก

  ตอบลบ