วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

แบบทดสอบ วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

แบบทดสอบ  หน่วยที่ 1  “เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา” 

แบบทดสอบ  หน่วยที่ 2 “การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ”


แหล่งอ้างอิง  ห้องเรียนครูกุ้ง "เรียนคอมง่ายนิดเดียว"

7 ความคิดเห็น: