วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

ชิ้นงาน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560คำชี้แจง ชิ้นงาน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   40 คะแนน

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน   ตอบคำถามตามใบงานที่กำหนดให้เพื่อรับใบงาน คลิกใบงาน ม.2โดยพิมพ์เอกสาร ด้วยโปรแกรม word
แล้วส่งที่นี่  (ส่งภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561)
https://drive.google.com/drive/folders/1XX0j1e2DuoNrO3Jh9H4NKVHdcLRvOC0-?usp=sharing


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น