วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

สร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


****
ตัวอย่างวิดีโอ

                คำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ทำ VDO  เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านตาแก ของเรา ความยาว ไม่เกิน 3 นาที (ใช้โปรแกรมใดก็ได้) เมื่อทำเสร็จแล้วให้นำขึ้น youtube.com  ส่งภายใน  24 กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเต็ม 40 คะแนน


1 ความคิดเห็น:

  1. Wilds can substitute/replace any image besides scatters or bonus symbols. The 5 reel game that has 10 paylines may have 10 probabilities of profitable a profitable mixture. The greater the payout, the more you get matching symbols on the reels. You can type profitable combos if you get 코인카지노 three or more matching symbols along a payline. Five vertical positions shall be displayed on a five reel slot machine. The Lock Withdrawal feature does exactly as it says on its tin.

    ตอบลบ