วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

สร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


****
ตัวอย่างวิดีโอ

                คำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ทำ VDO  เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านตาแก ของเรา ความยาว ไม่เกิน 3 นาที (ใช้โปรแกรมใดก็ได้) เมื่อทำเสร็จแล้วให้นำขึ้น youtube.com  ส่งภายใน  24 กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเต็ม 40 คะแนน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น