วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

ป.4 สร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ (ภาคเรียนที่ 2 ) ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ทำเอกสารแนะนำตนเองอย่างง่าย  ๆ  ส่งภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2561
(30 คะแนน)
รายละเอียดของชิ้นงาน
 รูปภาพนักเรียน ตกแต่งได้ ใส่รายละเอียดตามที่ครูระบุให้ครบ

ใช้โปรแกรม word  ในการสร้างชิ้นงานก็ได้ 

เมื่อทำเสร็จแล้วส่งงานมาที่นี่


https://drive.google.com/drive/folders/1hpZs7SNuMFdbjxA7i3e_-p-K824aTEzU?usp=sharing

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น