วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาแก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กรอกประวัติส่วนตัว

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง    

ชื่อ-นามสกุล : ……………………….


วัน เดือน ปีเกิด : …………………….


ภูมิลำเนา :……………………………..


โทรศัพท์ : ……………………………


e-mail : ……………………………….

32 ความคิดเห็น:

 1. ทดสอบโพสดูโดยผู้ควบคุม

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 13:46

  ชื่อ-สกุล : ด.ญ. อริสา จอมประโคน
  วัน เดือน ปีเกิด : 13/8/43
  ภูมิสำเนา : 191 หมู่2 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์31250
  โทรศัพท์ : 0874500451
  e-mail : www.124cream@gmail.com

  ตอบลบ
 3. ชื่อ-สกุล:เด็กชายอัรชัย ปานทอง
  วัน เดือน ปีเกิด:8/8/43
  ภูมิลำเนา:211 หมู่15 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์:0906059391
  e-mail:akkhrachai1234@gmail.com

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 13:52

  ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง สุภนิดา นาเวียง
  วัน เดือน ปีเกิด : 6/1/44
  ภูมิลำเนา :47 หมู่2 บ้านตาแก ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์ :0874461105
  e-mail :pppraew.69@gmail.com

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 13:54

  ชื่อ-สกุล; เด็กชาย ชาคริต ด้วงคำจันทร์
  วัน เดือน ปีเกิด:1/4/44
  ภูมิลำเนา:39 หมู่ 9 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250
  หมายเลขดทรศัพท์ 0991797051
  e-gmail: www.piagzaza@gmail.com

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 13:56

  ชื่อ-สกุล : ด.ญ. นุชวรา บูรณะ
  วัน เดือน ปีเกิด:24/12/43
  ภูมิลำเนา:92 หมู่2 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์31250
  โทรศัพท์:0853140180
  e-mail:www.nuchvara@gmail.com

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:00

  ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง พัชรพร วารีดำ
  วัน เดือน ปีเกิด : 28/11/43
  ภูมิลำเนา : หมู่2 บ้านตาแก ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์ : 0804802584
  e-mail :fah.fm.yz@gamil.com

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:03

  ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ สุวรรณ์ธา สติภา
  วัน เดือน ปี เกิด : 22/3/44
  ภูมิสำเนา : 27 หมู่9 บ้านพลับ ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์31250
  โทรศัพท์ : 0994401755
  e-mail : www.456mang@gmail.com

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:10

  ชื่อ-สกุล : ด.ญ.ณัชชา ก้อนเพชร
  วัน เดือน ปีเกิด : 13/11/43
  ภูมิสำเนา : 67 หมู่2 บ้านตาแก ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์31250
  โทรศัพท์ : 0836947414

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:11

  ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ปาณิศา แปลงทัพ
  วัน เดือน ปีเกิด : 7/11/43
  ภูมิลำเนา : 63หมู่9ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์31250
  โทรศัพท์ : 0850426073
  e-mail :Panisa7112543@gmail.com

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:12

  ชื่อ-สกุล:ด.ญ. ณัฐณิชา ยูงประโคน
  วัน เดือน ปีเกิด:25/8/43
  ภูมิลำเนา:176 หมู่2 บ้านตาแก ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์31250
  โทรศัพท์:0944674378
  e-mail:www.natnicha191524@gmail.com

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:14

  ชื่อ-สกุล : ด.ญ.ณัชชา ก้อนเพชร
  วัน เดือน ปีเกิด : 13/11/43
  ภูมิสำเนา : 67 หมู่2 บ้านตาแก ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์31250
  โทรศัพท์ : 0836947414
  e-mail : pamtam52@gmail.com

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:18

  ชื่อ-สกุล : ด.ญ.ณัชชา ก้อนเพชร
  วัน เดือน ปีเกิด : 13/11/43
  ภูมิสำเนา : 67 หมู่2 บ้านตาแก ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์31250
  โทรศัพท์ : 0836947414
  e-mail : pamtam52@gmail.com

  ตอบลบ
 14. ชื่อ-สกุล:ด.ช.อชิระ มีประโคน
  วัน เดือน ปีเกิด: 23/11/43
  ภูมิลำเนา:29 หมู่13 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์:0619307985
  e-mail:achia.dp@gmail.com

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:22

  ชื่อ-สกุล เด็กหญิง อารียา มีประโคน
  วัน เดือน ปี 24/10/43
  ภูมิลำเนา 59 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250
  โทรศัทพ์0931044366
  e-mail:www.ariyameeparkon115@gmail.com

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:26

  ชื่อ-สกุล:ปริญญา เจริญยิ่ง
  วัน เดือน ปีเกิด:26/1/44
  ภูมิลำเนา:24 หมุ่ 9 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250
  เบอร์โทร 0870752128
  e-gmail: www.jraenying@gmail.com

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:28

  ชื่อ ด.ญ.พรนิภา ตลับทอง
  วัน เดือน ปีเกิด 14/6/43
  ภูมิลำเนา บ้านลำเดง บ้านเลขที่ 92ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรึรัมย์ 31250
  เบอร์โทรศัพท์ 0925109354
  e-mail www.pornnipa14@gmail.com


  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:31

  ชื่อ-สกุล : ด.ญ.จันทร์วิภา ประประโคน
  วัน เดือน ปี เกิด : 17/12/43
  ภูมิสำเนา: 69/1 หมู่2 บ้านตาแก ต.โคกขมิ้น อ. พลับพลาชัย จ. บุรีรัมย์
  โทรศัพท์: 0933481922
  e-mail : mmmone88@gmail.com

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:36

  ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนันทิยา จีนประโคน
  วัน เดือน ปี 18/3/44
  ภูมิลำเนา33 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์0991766849
  e-mail:www.nantiyawab@gmail.com

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:42

  ชื่่อ ด.ช ภาณุวัฒน์ สุขประโคน
  วัน เดือน ปีเกิด 28/11/43
  ภูมิลำเนา บ้านตาแก บ้านเลขที่ 159ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250
  เบอร์โทรศัพท์ 0943836630
  e-mail www.pornnipa14@gmail.com

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:44

  ชื่อ-สกุล เด็กหญิงภัทราพร lสุขประโคน
  วัน เดือน ปี 31/10/43
  ภูมิลำเนา134 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์ 0930718798
  e-mail:pattharaporn@gmail.com
  Reply

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:36

  ชื่อ-สกุล เด็กหญิง อรจิรา สินทรัพย์
  วัน เดือน ปี 30/05/44
  ภูมิลำเนา5 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์ 0990347681
  e-mail
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
  ปีการศึกษา2558

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:36

  ชื่อ-สกุล เด็กหญิงพิมพ์วรรณ เพ็ชรประกอบ
  วัน เดือน ปี 22/8/44
  ภูมิลำเนา67ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพ 0945236450
  e-mail www.pimprawan@gmail.com ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา2558

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:37

  ชื่อ-สกุล เด็กชายอภิสุทธิ์ สายทอง
  วัน เดือน ปี 17/2/45
  ภูมิลำเนา102ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์0964192793
  e-mail:apisvh@gmail.com
  ชั้นม.2 ปีการศึกษา2558

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:41

  ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกรรวี แป้นประโคน
  วัน เดือน ปี 12/9/44
  ภูมิลำเนา45 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์ 0614692575
  e-mail:wee270842@gmail.com
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
  ปีการศึกษา2558

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:43

  ชื่อ-สกุล เด้กหญฺิง แก้วตา จินดาศรี
  วัน เดือน ปี 19/6/44
  ภูมิลำเนา142 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์0905487946
  e-mail
  ชั้น ม.2 ปีการศึกษา2558

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:46

  ชื่อ-สกุล เด็กหญิงวิจิตรา ชนะกิจ
  วัน เดือน ปี 20/12/44
  ภูมิลำเนา51 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์ 0942704593
  e-mail:wijittra10022543@gmail.com
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ปีการศึกษา2558

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:47

  ชี่อ-สกุล เด็กชายกนกพล บุญประสิทธิ์
  วัน เดือน ปี 28/11/44
  ภูมิลำเนา161ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์ 0621088216
  e-mail kanokpon@gmail.com
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ปีการศึกษา2558

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:48

  ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกานติมา วารีดำ
  วัน เดือน ปี 17/10/44
  ภูมิลำเนา180ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพ0848366209
  e-mail www.kantima@gmil.com ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา2558

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:49

  ชื่อ-สกุล ด.ช.ณัฐพงศ์ ลดประโคน
  วัน เดือน ปี 7/12/44
  ภูมิลําเนา 2 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์ 0948923856
  e-mail nattapong lodprakon@gmailcom
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที๋2

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:49

  ชื่อ-สกุล ด.ช.จิรศักดิ์ จินดาศรี วัน เดือน ปี11/6/44 ภูมิสำเนา94ต.โคกขมิ้น
  อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์0937204200 e-mail:JirasakJade@gmail
  .com ชั้นม.2 ปีการศึกษา 2558

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:57

  ชื่่อ-สกุล เด็กชายภูมินทร์ ประสินเดิม
  วัน เดือน ปี 26/5/44
  ภูมิลำเนา84 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์ 0880727633 jirasalade gmalcoon
  ่่่่่

  ตอบลบ