วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านตาแก พลับพลาชัย 2 
 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ยูงประโคน ม.2
2. เด็กหญิงนุชวรา    บูรณะ  ม.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น