วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

ให้นักเรียนสร้างเว็บ blog

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละกลุ่มสร้าง เว็บ blog นำเสนอโครงงาน กลุ่มละ 1 เว็บ blog ที่เว็บไซต์ http://ntor.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น