วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักเรียนจิตอาสา ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์


ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนอาสาช่วยครูพัฒนา ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
1. เด็กชายธนูเด็จ    ป.4
2. เด็กชายจารุกร    ป.4
3. เด็กชายชานน     ป.4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น