วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จงสร้างตารางแสดงข้อมูลของนักเรียน ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน หาข้อมูลของนักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2558  แล้วพิมพ์ลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  พร้อมกับบันทึกเป็นชื่อกลุ่มให้เรียบร้อย

ชื่อสมาชิก
1...............................................................................
2...............................................................................
3...............................................................................
4...............................................................................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น