วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมการเรียนรู้ ป.5 เขียนข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองลงในสมุด พร้อมทั้งวาดภาพหรือติดภาพประกอบ

ภาพครอบครัวของฉัน
สมาชิกในครอบครัวของฉันมี..........คน คือ
1. คุณพ่อ ชื่อ ...................................      
    อายุ .......... ปี   อาชีพ .....................
2. คุณแม่ ชื่อ ......................................
    อายุ .......... ปี   อาชีพ   ...............
3. ตัวฉัน ชื่อ .......................................
อายุ .................. ปี เรียนอยู่ชั้น .............

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น