วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

ฝึกอบรมและผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2558 - 1 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น